смт. Власівка. Дитячий садок №2 "Буратіно"
організована навчальна діяльність

«Людина стала людиною тоді, коли вона вперше почула шелест листя, дзюркотіння веселого струмка, дзвінкий спів пташок, завивання хуртовини і урочисту тишу ночі – почула і завмерла, слухає сотні і тисячі років. Тож навчимо наших дітей любити, поважати і берегти найцінніше що є – природу». Ці слова Василя Сухомлинського стали епіграфом  вихователів дошкільного навчального  закладу №2 « Буратіно».

       Осмислено вивчати явища природи малюки починають в дитячому садку за  допомогою куточка природи, який сприяє прояву  дбайливого ставлення дошкільнят до живих істот. Діти вчаться знаходити естетичну красу рослин і тварин, доглядати за ними, набувають ціннісне ставлення до природи, розвивають пізнавальну активність і спостережливість. Також куточок природи в дитячому садку виховує дбайливість, ощадливість, відповідальність і добрі почуття у дітей  дошкільного віку.

При щоденному спостереженні за мешканцями зеленого куточка у малюків формується уявлення про тварин і рослини, з’являються знання про особливості їх зовнішнього вигляду , розвитку, рості, способі життя і зміни, що відбуваються в певні часові сезони.

       Створюючи у дошкільному навчальному закладі належне розвивальне середовище, спрямоване, зокрема, й на формування природничої компетентності дітей, педагоги  дошкільного закладу «Буратіно » приділити серйозну увагу оформленню як території дошкільного закладу, так і його приміщень. Ознайомлення дітей із природою у дошкільному закладі потребує постійного безпосереднього спілкування з нею, тому важли­вими є куточки природи. Вони є  в  кожної вікової групі.
 

 

 

 

 

 

 

Праця в житті дитини

 

 

 

   

     

Значення праці для всебічного розвитку дошкільника

Одним з основних завдань, що їх розв'язують дошкільний заклад разом з родиною, є виховання у дітей самостійності, працелюбності, правильного ставлення до праці.

Безперечно, саме праця — один із провідних чинників усебічного розвитку дітей. Праця корисна для здоров'я дитини, якщо вона посильна і правильно організована. 

Під час трудових дій відбувається розвиток усіх пізнавальних процесів — активного сприймання, уяви, уваги, пам'яті. Включається в роботу мислення, адже дитині потрібно порівнювати, зіставляти предмети, з якими вона працює, встановлювати найпростіші закономірності явищ тощо.

Основними формами організації праці у нашому дошкільному закладі є доручення, чергування та колективна праця.

 

Звичайно, виховати самостійну, організовану та працелюбну дитину неможливо лише в стінах дитячого садка. Адже особистий приклад і участь батьків у трудовому вихованні дітей має величезне значення. Тому ми активно залучаємо їх до цієї роботи, Проводимо з ними бесіди, консультації, залучаємо до участі в освітньому процесі, у «Дні добрих справ», даємо конкретні рекомендації щодо прийомів трудового виховання вдома, які трудові доручення слід давати конкретним дітям, як правильно оцінити результати дитячої праці, підтримати у випадку невдалого виконання доручення тощо.

Порадник для батьків щодо трудового виховання дітей

• залучати дитину до трудових справ сім'ї якомога раніше;

• за дитиною старшого дошкільного віку закріпити постійні обов'язки, за виконання яких вона має бути відповідальною;

• не допускати відхилень від встановлених дорослим вимог, щоб не давати дитині при¬воду до ухиляння від своїх обов'язків;

• не карати дитину працею: праця має приносити радість та задоволення;

• учити дитину працювати, прищеплюючи їй елементарні навички культури трудової діяльності — раціональні прийоми праці, правильне використання знарядь праці, планування та завершення трудового процесу;

• не давати дитині непосильних доручень, але доручати роботу з достатнім навантаженням;

• не підганяти дитину, чекати, поки вона закінчить роботу сама;

• завжди дякувати дитині за допомогу чи старанно виконане доручення;

• не забувати хвалити дитину за ту роботу, яка вимагала від неї особливих зусиль.

 

 

 

 

  

04 грудня 2013 року в ДНЗ №2 пройшло методоб’єднання вихователів міста Світловодська, які працюють з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку з проблеми «Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дошкільників».

Проблема сучасного мовленнєвого зростання незалежно від освітніх концепцій  завжди  залишається актуальною. Дитина має бути готовою до широкого спілкування з іншими людьми в різних сферах життєдіяльності, адже це – основа мовленнєвої особистості.

Оволодіння рідною мовою є одним із найважливіших надбань дитини в дошкільному віці. Якщо дитина не досягне певного рівня мовленнєвого розвитку, то цей шлях, як правило, не  може бути успішним на більш пізніх вікових етапах.

 

       Вихователь  Беззуб М.М. з дітьми середньої групи №3 провела  заняття з розвитку мовлення "Незвичайна  зимова подорож"

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь Буряк Т.В. з дітьми 2 мол.групи №3 провела інтегроване заняття "Пригоди сніжинки"

 

 

Які ж молодці наші вихователі та діти!!! 

 

18 лютого 2014 року в ДНЗ №2 «Буратіно» пройшло методоб’єднання вихователів міста, які працюють з дітьми старшого дошкільного віку з проблеми: «Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку».
 Спілкування – цілеспрямований систематизований процес,  який  є початком отримання інформації про навколишню дійсність .
Мотиви спілкування пов’язані з трьома головними, найтиповішими для дітей  дошкільного віку потребами, а саме: потребою у враженнях, в активній діяльності і потребою у визнанні й підтримці .
Спілкування найтісніше пов’язані з розвитком мови дитини.
Мова - одна з найважливіших ліній розвитку дитини. Завдяки рідній мові малюк входить у наш світ , отримує широкі можливості спілкування з іншими людьми. Мова допомагає зрозуміти один одного, формує погляди і переконання, а також відіграє величезну роль у пізнанні навколишнього світу.  В.О. Сухомлинський писав: «Рідна мова – то безцінне духовне багатство, в якому народ живе. Передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, культуру і традиції… Рідне слово – то невичерпне, животворне і невмируще джерело, з якого дитина черпає уявлення про навколишній світ, про свою родину, про своє село і місто, про весь свій край».
 Тому, оптимізувати навчальний процес, підвищити його ефективність вже неможливо, користуючись лише традиційними  методами та прийомами виховання і навчання дітей дошкільного віку.
  Однією з таких умов є інтерактивне навчання дошкільників – активне використання в освітньому процесі інноваційних методів навчання. Інноваційні методи – це способи цілеспрямованої  взаємодії, що забезпечують оптимальні умови розвитку дітей. Характерними особливостями цих методів є: оптимальна активізація дітей; спільна діяльність вихователя та дітей в режимі рівноправного спілкування; створення умов для переживання успіху кожним учасником педагогічної взаємодії; обов’язкова рефлексія процесу навчання і виховання – осмислення доцільності обраних завдань, форм роботи, способів діяльності, причин невдач або досягнення цілей тощо.
          Одним з таких інтерактивних методів є методика ТРВЗ- теорія розвитку винахідницьких завдань. Використовуючи теорію розв’язання винахідницьких завдань в своїй роботі, ми робимо наголос на розкритті творчих здібностей дитини, на розвитку її уяви, фантазії.
Застосовуючи різноманітні ігри, казки, тести і методичні прийоми, навчаємо дошкільнят аналізувати конкретну ситуацію і знаходити оригінальні шляхи її розв’язання. Головне – дати всім змогу висловитися, не перебивати, навіть, якщо відповідь неправильна. Найважливіше те, що дитина мислить в атмосфері свободи мислення, свободи творчості.
   
Вихователь Алєксєєнко І.М., вихователь старшої групи №2 «Веселка» провела заняття з розвитку мовлення з використанням методу ТРВЗ та тему: «Вернісаж пір року».
 

 

 

 

Вихователь Лосюк Т.Г., вихователь старшої групи №1 «Калинка» заняття по складанню казок на тему: «Маленькі казкарі».
 

 

Дякуємо вихователям, дітям та батькам за опомогу та підтримку!

 

 

В сучасній дидактиці науковці розглядають навчання елементів математики як логіко-математичний розвиток дошкільника. Сьогодні математична підготовка дошкільників має складатися з двох основних напрямів: логічного та математичного. Основними формами організації навчальної роботи з математики є:

- ігри;

- спостереження;

- індивідуальна практична діяльність;

- заняття.

       Усі ці форми роботи повинні мати цілеспрямований керований характер.

Для навчання дошкільників математиці в ІІ молодшій групі №3 «Золота рибка» ДНЗ №2 « Буратіно» створена необхідна база: є демонстраційний і роздатковий матеріал; руками педагогів виготовлені багаточисленні змістовні посібники, розроблені дидактичні ігри і вправи. У  групі  створені  сприятливі умови для розвитку пізнавальної активності, логічного мислення, математичних здібностей кожної дитини.       

 Вихователі  Кривенко Л.В. та Буряк Т.В. чітко планують  завдання з даного розділу, підбираючи  відповідно віку та рівня розвитку дітей. Педагоги володіють методикою ознайомлення дітей з математичними поняттями, вміло використовує  різні методичні прийоми для активізації розумової діяльності дітей.

Вихователі  виховують у дітей інтерес до математичних завдань, зацікавлюючи  дотепними іграшками, логічними завданнями .   Поєднуючи словесні, наочні і практичні методи навчання, вихователі  дають  можливість дошкільнятам залучати до засвоєння математичного матеріалу всі види чуттєвого сприймання і тим самим організовують навчання без перевантаження, з врахуванням індивідуальних особливостей та рівня розвитку дітей, підтримує активний інтерес, бажання    навчатись .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19 лютого 2014 року Кривенко Л.В. провела сюжетне заняття  з математики з обміну досвідом для вихователів  закладу на тему: «Незвичайна подорож». Більшість дітей на занятті уважні, зосереджені, старанно виконують вказівки вихователя ,відповідають . Діти  впевнено виконують  завдання, систематизують та групують предмети за певними ознаками, знаходять геометричні фігури на намальованих моделях , лічать , знають цифри 1,2.3,  знають вірші про них , орієнтуються в просторі ; уважно слухають вихователя та відповідають на поставлені запитання .